Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 782

Güney Batı Afrika’dan Kosova’ya Uluslararası Adalet Divanı’nda self-determinasyon hakkı

İslam eşya hukuku [electronic resource]

Türkiye’de vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde meslek mensupları ve bağımsız denetçilerin etkinliği : İzmir ili örneği [electronic resource]

İslam hukunda hırsızlık suçu: çalınan mal ile ilgili ihtilaflar

Osmanlı hukuku: adalet ve mülk

İnsan hakları ve Avrupa insan hakları sözleşmesi

Arabulucu ve uzlaştırmacı elkitabı

Uzlaştırma : sınava hazırlık kitabı

Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı : Türkiye’de uygulanabilirliği

İslam ceza hukukunda kanunilik ilkesi

İslam hukuku ve kolluk meslek etiği

Şia ve ehl-i sünnet fıkhına göre mut’a

İş sağlığı ve güvenliği hukuku

Etkileriyle ve sonuçlarıyla OHAL KHK rejiminin eleştirisi ve KHK müeyyidelerine karşı izlenebilecek hukuki yollar