Konu Başlıkları

Güzel Sanatlar

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 175

Oyunculukta yöntem ve rol çalışmaları: Stanislavski’den Grotowski’ye Meyerhold’den Brecht’e

Gelenekselden çağdaşa seramik

Geleneksel Bayburt mimari mirasının korunması ve yaşatılması bağlamında Talip Yeşil Evi restorasyon çalışması

Geleneksel atık değerlendirme kırkyama

Disiplinlerarası sanat

Kültürle giydirilmiş bedenler

Sanat ve kültür çalışmaları

Sansür kavramı çerçevesinde iliştirilmiş gazetecilik

Görsel sanatlarda hareket unsurları

Kadın görsellerinin kullanıldığı afişlerin hedef kitle üzerindeki etkisi