Konu Başlıkları

Genel Çalışmalar

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 529

Evliya Çelebi ve 17. yüzyıl Osmanlı toplumu

Osmanlı'nın ""görgü ve Merakı”nı temsil eden Evliyâ Çelebi'yi anlatmak, şüphesiz en çok, Türkçe'nin ustalarından Dilâver Cebeci'ye yakışırdı. O sadece büyük bir şair değil; yaklaşık bir çeyrek asırdır ""Seyyahı Fakir Evliyâ Çelebi"" imzasıyla yazdığı yazılarla, büyük Seyyahımızın üslubunu günümüzde yaşatan kalem aynı zamanda... Çelebi’nin dostların...

By Cebeci, Dilaver

Bilgeoğuz Yayınları,9786054200085

Okyanusa açılan kapılar

Bu kitapta, tefekkür mayalayan 50 adet röportaj var.Röportajlar okuyucuyu; sanata, kültüre ve hayata…Okyanus enginliğindeki ve derinliğindeki hayatın kendisine götürüyor.

By Çetinoğlu, Oğuz

Bilgeoğuz Yayınları,9786054200610

Türkeş için ne dediler?

Mücadeleye adanmış bir ömür.İşkenceler, tabutluklar, sürgünler, sevinçler, üzüntülerYıllarca süren iç çatışmalar, verilen şehitler, her günEvlatlarım dediği genç çocukların cenazelerine katılmakzorunda kalan bir adam Alparslan Türkeş 27 Mayıs'ınkudretli Albayı, Ülkücü Hareket'in, Başbuğu. Dostu kadar düşmanı da vardı ancak düşmanlarının bile saygıg...

By Çetin, M. Adil

Bilgeoğuz Yayınları,9786055965839

Almanca-Türkçe & Türkçe-Almanca sözlük

Parıltı Almanca-Türkçe & Türkçe-Almanca Sözlük

By Kayagil, L.

Parıltı Yayıncılık,9786051000923

Dünya ve Türkiye ölçeğinde siyasi coğrafya

Siyasî Coğrafya, özellikle 19.yüzyılın son yıllarında, Dünya ölçeğindesöz edilmeye başlanmış bir bilim dalıdır.

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,97897567550705

Coğrafya, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği bölümleri için dünya ve ülkeler coğrafyası

Üzerinde yaşadığımız Dünya, Kâinat içinde yer alan Güneş Sisteminin birgezegenidir. Canlı hayatın mevcudiyeti ile bilinen bu gezegen, İnsanoğlutarafından en iyi şekilde öğrenilmesi ve tanınması gereken bir gök cismidir.

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,

Bilimsel araştırmalarda hipotez testleri : parametrik ve nonparametrik teknikler

Bu çalışma, bilimsel araştırma yapanların ihtiyaç duyacağı istatistikselhipotez testlerini anlama ve kullanmada yolgösterme amacı taşımakadır.Özellikle, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve fen bilimlerinde araştırmayapanlara yardımcı olacağını ümit etmekteyim.

By Kartal, Mahmut

Şafak Yayınevi,9789758238033

ABD'de eğitim sistemi ve coğrafya öğretimi

Coğrafya, insanın yaşadığı çevreyi ve bu çevre ile olan karşılıklıilişkilerini incelemektedir. Bu ilişkilerin doğru olarak ortayaçıkartılabilmesi ve insanın yaşadığı çevreden sürdürülebilir olarakyararlanabilmesi, ancak iyi bir coğrafya eğitimi ile mümkün olmaktadır.

By Demirci, Ali

Aktif Yayınevi,9789758986194

Afrika coğrafyası

Eski kara kütlelerinden birini, Afrika oluşturur. Avrupa'nın güneyinde,Asya'nın güneybatısında yer alır. Cebelitarık boğazı ile Avrupa'dan,Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı ile Asya'dan ayrılır. Afrika adı, Kartaca'ya ilkdefa ayak basan Romalılarca ""Afri"" veya ""Africani"" denilen oymaklarınadından alınmıştır ve bu ad Pön savaşları sırasında verilmişti...

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789758986699

Amerika coğrafyası

İnsanoğlunun en eski yerleşim alanı olarak, eski kara kütlelerininkesişme noktasını oluşturan Ortadoğu bölgesi ve çevresi, tarihin ilkdevirlerinden bugüne yoğun bir yerleşmeye sahne olmuştur. Bu bağlamda,Ortadoğu ile birlikte, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları, insanoğlununyerleştikleri ve yaşadıkları eski mekânlardır.

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789758986521

Asya coğrafyası

insanoğlunun en eski yerleşim alanı olarak, eski kara kütlelerininkesişme noktasmı oluşturan Ortadoğu bölgesi ve çevresi, tarihin ilkdevirlerinden bugüne yoğun bir yerleşmeye sahne olmuştur. Bu bağlamda,Ortadoğu ile birlikte, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları, insanoğlununyerleştikleri ve yaşadıkları eski mekânlardır.

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789758986637

Coğrafya öğretim yöntemleri

Eldeki çalışma, coğrafya öğretmeni adayı öğrenciler ve coğrafyaöğretmenleri için hazırlanmış, meslekî bir eserdir. Hem daha öncekiler vehem de bu beşinci baskı, onların öz^/ alan bilgisi, başka bir ifadeyle,coğrafya öğretim yöntemleri alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzerehazırlanmıştır.

By Doğanay, Hayati

Aktif Yayınevi,9789756755495 

Sürdürülebilir bir dünya için coğrafya eğitimi

Sürdürülebilir kalkınma için eğitimin öneminin geniş kitlelerce kabul edilmesiBM m 2005-2014 yıllan arasındaki süreyi ''Sürdürülebilir Kalkınma için EğitimOnyilı"" olarak ilan etmesiyle gerçekleşmiştir. Günümüzde dünya genelinde birçokeğitim kurumu, eğitim programlarına sürdürülebilirliği içerecek şekilde nasıl yenidenyön verilebileceği konusu üzer...

By Alkış, Seçü

Aktif Yayınevi,9789758986712

Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği

Türkiye, coğrafya ve jeopolitik açıdan büyük önem taşıyan bir ülkedir. Buönemi, hem doğal, hem de beşeri ve ekonomik özelliklerinden kaynaklanmaktadır.Coğrafi konum olarak, büyük avantajları vardır. Doğal yapısıİtibariyle, insan yaşamı için en elverişli topraklara sahiptir. Nüfus bakımındankomşu ülkeler arasında, fazla nüfuslu bir ülkedir. Şehirler...

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789756755594

Türkiye üniversitelerinde coğrafya eğitimi ve öğretimi

Bu çalışmanın konusunu; ""Türkiye Üniversitelerinde CoğrafyaEğitimi ve Öğretimi"" teşkil etmiştir. Konu başlığından da anlaşılacağıüzere bu çalışmada, Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Eğitimi veÖğretimi ile ilgili olarak, üniversitelerdeki coğrafya bölümleri veanabilim dallarının kuruluş ve gelişimleri bütün yönleri ile incelenmeyeçalışılmıştır.

By Özey, Ramazan

,

Her ölçüsünde sırlar saklı olan yaşadığımız dünya

İnsanoğlu, hatta her canlı, dünyada hemen hemenşu iki kavram üzerinde hayatmı devam ettirir. Zaman vemekan... Zaman, insanoğlunun yaşadığı, amadurduramadığı, hayatının her kesitine denk gelen süredir. Busüreyi, insanoğlu öyle veya böyle geçirmektedir.

By Özey, Ramazan

Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları,9789758151134